Download de gratis Ciao tutti app voor nog meer tips

De zeven levens van Rome – Robert Hughes

Rome, Eeuwige Stad, stad der steden, stad waarover ik nooit uitgeschreven raak. De komende weken wandelen we dan ook weer door de straten van Rome.

We zullen een aantal straten steen voor steen verkennen, maar ook een bezoek brengen aan plekken die de geschiedenis van de stad voor je ogen tot leven brengen. Maar voor we op weg gaan naar deze bijzondere stad een boek dat onderweg naar Rome een meer dan goede metgezel zal zijn:

Een fragment uit De zeven levens van Rome

‘De ontstaansgeschiedenis van Rome is in nevelen gehuld, al zijn er de nodige legenden met betrekking tot de oorsprong van de stad. Het verhaal wil dat Aeneas samen met zijn zoon Ascanius uit het brandende Troje naar Latium kwam. Ascanius zou daar in 1176 voor Christus de stad Alba Longa gesticht hebben.

Uiteindelijk waren het Romulus en Remus, de door wolven grootgebrachte tweelingzonen van de god Mars en de koningsdochter van Alba Longa, die de stad Rome stichtten. Het stichtingsjaar werd vastgesteld op 752 voor Christus.

Tot zover de legenden; de werkelijkheid is prozaïscher. Volgens recent archeologisch onderzoek is de stad ontstaan uit een aantal boerennederzettingen in het stroomgebied van de Tiber, die in de loop van de achtste eeuw voor Christus samensmolten tot een stad. De groei van deze stad leidde uiteindelijk tot het Romeinse rijk.

De ongeëvenaarde successen van stad en rijk waren het gevolg van militaire overwinningen en commerciële overheersing. Bijna duizend jaar lang was Rome de politiek belangrijkste, verreweg de rijkste en de grootste stad in de westelijke wereld, en dat bleef zo, ook toen het grote Romeinse rijk in verval raakte, en uiteindelijk werd opgedeeld.

Met de opkomst van het christendom groeide het aanzien van de bisschop van Rome als religieus, maar ook als politiek leider. Hij kreeg de eretitel paus en met die naam werden hij en de stad Rome synoniem voor het centrum van de katholieke kerk: de kerkelijke staat werd een feit.

Dat de paus meer en meer macht naar zich toe wist te trekken, leidde tot een machtsstrijd en uiteindelijk zelfs tot een schisma in de kerk van Rome. In de vijftiende eeuw begon de herbouw en sanering van de in de middeleeuwen sterk verwaarloosde stad.

Meegesleept in de nationalistische oproeren van de negentiende eeuw, ontwikkelde de stad zich tot het brandpunt van de hoop op de vorming van een Italiaanse eenheid, en werd Rome in 1871 uitgeroepen tot de hoofdstad van het koninkrijk Italië.

Nadat Italië als ‘overwinnaar’ uit de Eerste Wereldoorlog was gekomen, was Rome getuige van de opkomst van het Italiaanse fascisme onder leiding van Benito Mussolini. Zijn mars op Rome in 1922 maakte de stad tot middelpunt van een fascistisch rijk dat de trouwe bondgenoot zou worden van nazi-Duitsland.

Na de executie van Mussolini en het einde van de oorlog, groeide de stad aanzienlijk, en werd een van de drijvende krachten achter het wonder van de naoorlogse Italiaanse economische wederopbouw. Rome groeide uit tot het trendy en modieuze centrum van het Europa van de jaren vijftig en de vroege jaren zestig, de jaren van la dolce vita; de eeuwige, prachtige stad had nieuwe luister en elan verworven. Een zevende leven nam een aanvang…’

Magistraal boek over de Eeuwige Stad

De zeven levens van Rome is het allesomvattende relaas van het fascinerende en betoverende Rome. Het is het turbulente levensverhaal van zevenentwintig eeuwen, van een stad met zeven levens, gebouwd op zeven heuvels. Robert Hughes schreef een meesterlijk boek, dat zijn bouwstenen vindt in de cultuur van het oude, maar ook van het moderne Rome.

Rome wordt niet ten onrechte ‘de Eeuwige Stad’ genoemd. In de klassieke oudheid was het de superieure hoofdstad van het Romeinse Rijk. Sinds de kerstening werd Rome het centrum van de christelijke wereld – de stad der pausen – en vanaf het einde van de negentiende eeuw hoofdstad van een eindelijk weer verenigd Italië.

Door de eeuwen heen was deze zinderende metropool een civiel, politiek en religieus centrum als geen ander. Robert Hughes heeft heden en verleden, de geschiedschrijving en het drama van deze wereldstad verweven tot een magistraal boek waarin kunst, architectuur, politiek en religie, intrige, roem, geld en macht elkaar in evenwicht houden.

De zeven levens van Rome | Robert Hughes | ISBN 9789460031847 | uitgeverij Balans | bestel De zeven levens van Rome via deze link bij bol.com

Ontdek onze digitale reisgidsen voor nóg meer tips

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *