Download de gratis Ciao tutti app voor nog meer tips

Keizers van het Colosseum

Met het Colosseum bezorgden de drie Flavische keizers Vespasianus, Titus en Domitianus Rome een monument voor altijd. In het onlangs verschenen boek Keizers van het Colosseum beschrijft Anton van Hooff de woelige levens van deze drie keizers. Ook gaat hij in detail in op de bouw van dit grootse monument:

Colosseum-Rome

‘Het voordeel van de locatie was dat er niet eerst gesloopt hoefde te worden. Wel was het natuurlijk zaak Nero’s plas (de vijver bij Nero’s Domus Aurea, red.) te laten leeglopen en het gebied, vijf voetbalvelden groot, voorgoed te draineren. Daartoe werden ondergrondse kanalen naar de Tiber aangelegd, die tot de dag van vandaag het terrein droog houden. De ondergrond bleek stevig genoeg om de enorme hoop stenen te dragen.’

Maar er zijn meer wetenswaardige details:

‘Berekend is dat de hoeveelheid materiaal goed zou zijn geweest voor drie kathedralen. Maar er werd bij de bouw een allesbehalve middeleeuws tempo aangehouden; binnen zeven à acht jaar was het Colosseum in hoofdzaak klaar zodat Titus het in gebruik kon nemen.

Alleen al de aanvoer van het bouwmateriaal vergde een militaire organisatie. Vanuit het gebied van Tivoli werd over een daartoe aangelegde weg travertijn voor de buitenste mantel van het bouwwerk aangevoerd. Naar schatting waren daarvoor alleen al tegen de 300.000 ladingen van ossenwagens nodig. Iedere steen was van een cijfer of teken voorzien dat aangaf waar hij terecht moest komen.

Van grotere afstand kwam nog 8000 ton marmer. En dan waren er de kolossale hoeveelheden bakstenen voor de binnenbouw en de ingrediënten voor de massa’s beton van de gewelven. Cijfers over het gebruikte materiaal zeggen minder dan het feit dat in de renaissance hele palazzi in Rome uit hergebruikte stenen van de verdwenen, zuidelijke buitenste schil zijn opgetrokken, zoals het Palazzo Farnese en de Cancelleria, waaronder de reliëfs met Domitianus zijn gevonden.’

Lees veel meer over het Colosseum en ‘zijn ‘ keizers in

Keizers-van-het-Colosseum

Keizers van het Colosseum | Anton van Hooff | ISBN 9789026327421 | € 21,99 | uitgeverij Ambo Anthos | bestel Keizers van het Colosseum via deze link bij bol.com | Keizers van het Colosseum is ook verkrijgbaar als e-book

Ontdek onze digitale reisgidsen voor nóg meer tips

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *