Download de gratis Ciao tutti app voor nog meer tips

De stem van een engel | De castraat

Italië, 1698. Angelo wordt wakker in een nachtmerrie. Als arme leerlooierszoon is hij uitverkoren om een zangopleiding te volgen aan het conservatorium van Florence, maar hij niet wist, was dat hij daartoe ontmand zou worden. Zijn stem zal altijd zijn prachtige klank behouden, maar hij zal nooit kinderen krijgen of mogen trouwen.

In de vier jaar die volgen groeit Angelo uit tot een jongeman met behoeften als ieder ander. Hij leidt een bevoorrecht leven als een van de beste zangers van het conservatorium. En wanneer hij optreedt voor de voorname prins De’ Medici worden de poorten naar een grootse muziekcarrière wijd opengezet. Maar is dat het leven dat hij zelf verkiest? En zal hij ooit nog kunnen liefhebben wanneer hij zich overlevert aan de grillen van de prins?

De castraat

Een fragment
‘Ik staarde naar de fonkelende lichtstraal die door de gekleurde ruit van het kerkraam naar binnen viel. Vandaag precies een jaar geleden stierf mijn moeder.
‘Nog een laatste keer, signori.’

Ik hoorde de stem van de maestro, maar ik kon me niet losmaken van de herinnering. Mama, mijn mama, zo lief, zo mooi… Leek ik echt op haar? Met mijn donkere ogen, grote neus, mijn korte armen en benen?
‘Montegne,’ snerpte de stem van de maestro. ‘Sta ik soms op straat te dirigeren?’
Een por in mijn zij. ‘Let op!’ siste Gaetano zonder me aan te kijken.

Met een ruk draaide ik mijn hoofd van het hoge glas-in-loodraam naar de maestro.
‘Stumper!’ klonk het naast me.
‘Nou, Montegne? Hebben we onze aandacht er weer bij?’
‘Jawel, maestro,’ zei ik slapjes.
‘Van elk van deze heren verwacht ik zulk gedrag, maar niet van jou.’ Geergerd leunde de maestro over zijn lessenaar. Zijn knijpbril gleed van zijn neus, maar hij greep hem voor die op de grond belandde. ‘Jullie weten toch dat je mag gaan als het je niet interesseert? Zijn blik pinde ons vast alsof we vliegen waren op een witte muur en hij de mepper. ‘Victorio? Luigi? Gaetano?’
‘Ja, maestro,’ klonk het in koor.
‘En jij, Angelo?’
Ik voelde dat ik rood werd. Alle ogen van de jongens waren op me gericht. Kon ik nu maar in rook opgaan. ‘Jawel, maestro, scusi…’

De maestro zette zijn bril weer op zijn neus en keek me een paar seconden strak aan. Toen schraapte hij zijn keel. ‘Nog een keer dan maar. Jongeheren? Concentratie alstublieft.’ Hij tikte op de lessenaar. ‘Eén…’

Mijn vingers bogen zich krampachtig om de map met muziek. Ik wilde me echt wel concentreren. Als het zonlicht maar niet zo aanlokkelijk door de gekleurde ruiten naar binnen scheen… als het niet precies op deze dag een jaar geleden was…

Ik slikte. Niet aan mama denken nu. Of aan het weer, de zon. Buiten de kerkmuren leek een heel andere wereld te bestaan dan die van gisteren en eergisteren. Eigenlijk die van de hele week. Acht dagen lang was het water met bakken naar beneden gekomen, zonder een moment te minderen. Alsof God alle hemelsluizen had opengegooid om de boel eens goed schoon te spoelen. Het had de straten veranderd in riviertjes die alles meesleureden wat op hun pad kwam; losse stenen, struiken, het karretje van de slager en zelfs een paar honden.

Met het zonlicht dat al sinds vanmorgen vroeg glinsterend weerkaatste in het water, zouden de riviertjes wel gauw veranderen in plassen die op hun beurt dampend zouden verdwijnen, alsof ze er nooit waren geweest. Net als mama was verdwenen alsof ze nooit had bestaan…

Ik beet zo hard mogelijk op mijn onderlip. Ophouden nou!
‘Twee…’
Concentratie. Recht staan. Ademhalen. Schouders naar achteren…
Om me heen zogen de jongens hoorbaar adem naar binnen. Ik tuurde strak in de wijd opengesperde ogen van de maestro.
Precies op ‘Drie!’ zetten we allemaal in. Aan de vluchtige glimlach van maestro Alonesi zag ik dat hij tevreden was. Gelukkig, Als de rest ook goed ging, zou hij zijn boosheid hopelijk snel vergeten zijn.’

Lees verder in

De castraat

De castraat | Joyce Pool | ISBN 9789047705345 | € 17,95 | uitgeverij Lemniscaat | bestel De castraat via deze link bij bol.com

Ontdek onze digitale reisgidsen voor nóg meer tips

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *