Ga op pad met de Ciao tutti City Walks!

De knieën van Petrus

De Bocca della Verità, de Mond van de Waarheid, siert ook het omslag van Roma Magica – Mysteries en mirakelen van de eeuwige stad. Hoewel deze originele reisgids al zeventien jaar geleden is verschenen, wilde ik jullie deze bijzondere kijk op Rome niet onthouden.

Wim Zaal, de auteur, richt zich op de magische, religieuze, occulte en raadselachtige aspecten van de stad en haar bewoners. Het boek bevat echter geen vage zinspelingen: de Romeinen willen de mysteries en de wonderen van hun stad immers kunnen zien en voelen. Zo vertelt Wim Zaal je waar de zielen in het vagevuur hun brandende afdrukken achterlaten, welk water een magische werking heeft en hoe je aan een wonderdoenende relikwie komt.

De twintig verhalen vormen een unieke reis door vijfentwintig eeuwen magie. Het wonderlijkst is misschien wel het verhaal van de knieën van Petrus:

‘Keizer Nero is maar eenendertig jaar geworden. Veertien jaar heeft zijn bewind geduurd, waarvan de eerste vijf als gelukkig bekend staan; de periode van moordlust, tirannie en grootheidswaan is dus beperkt geweest en heeft het Romeinse Rijk weinig geschaad.

Toch wil hij niet uit het geheugen, glijdt hij eeuw na eeuw als een zwarte vlek door de geschiedenis, geeft men zijn naam nog aan gevaarlijke honden. De oorzaak is dat hij voor de christenen hun eerste vervolger was, voor de Romeinen de man die hun stad in brand stak, en later, toen het christendom de overhand kreeg, voor de heidenen het symbool van de verdwenen glorie van het Rijk. Tot ver in de vierde eeuw schonken aanhangers van de oude religie elkaar nieuwjaarsmunten met zijn beeltenis, wat hem in de ogen van de vroege christenen nog demonischer maakte. Het was onmogelijk om hem te vergeten.

Aan de brand van het jaar 64, die negen dagen woedde en twee derde van Rome in de as legde, had Nero echter part noch deel. Zijn schuld ontstond door zijn reactie. Toen het nieuws hem in zijn buitenhuis bereikte, keerde hij niet naar de geteisterde stad terug, maar bleef zich amuseren en droeg in zijn privétheater een op de ramp vervaardigde lierzang voor. Dat werd hem, die toch al bekend stond als lichtzinnig, niet vergeven. Na enige tijd stak het gerucht de kop op, dat hij de brand zelf had gesticht om die op de tinnen van zijn Romeinse paleis te kunnen bezingen, en nog altijd wijst men bij de keizerfora de toren aan waarop dat gebeurd is; de Torre delle Milizie of Torre di Nerone, die overigens uit de middeleeuwen stamt.

Aan die toren zit ook een verhaal vast over de strijd tussen de witte en de zwarte magie, in Nero’s dagen door de twee Simons geleverd.

De witte magie lag in handen van Simon Petrus, een visser uit Galilea en apostel van Christus; zijn tegenspeler Simon Magus was de huistovenaar van de keizer. Deze kon het succes van de prediking van Simon Petrus niet aanzien en daagde hem keer op keer uit. Daar valt iets over te lezen in het Nieuwe Testament (Handelingen 8: 9-25), maar ik volg hier de Romeinse versie. Nu eens toverde de booswicht honden te voorschijn om de apostel te verscheuren, waarop deze broodjes uit zijn mouw schudde die zij smakelijker vonden dan hemzelf, dan weer beproefde zwarte Simon iemand uit de dood op te wekken, wat witte Simon opnieuw veel beter afging.

Tenslotte zei de magiër: ‘Zie je gindse toren? Van daar af zal ik ten hemel varen, net zoals die Jezus van je, en dan zing je wel een toontje lager.’
Simon de Tovenaar beklom de trans en zweefde lustig door de lucht. Bleek van woede gooide Simon Petrus zich op de knieën, roepend: ‘Engelen van Satan die hem draagt, laat af!’ De duivels vluchtten, de tovenaar stortte neer en brak zijn trotse nek.

In de kerk van de Santa Francesca Romana, tegen het Forum gekleefd, zijn bij de trap naar de crypte de plavuizen ingemetseld waarvan het marmer, ontroerd door het gebed van Petrus, zich geplooid heeft naar de afdruk van zijn knieën. Ze waren onverklaarbaar groot.’

De afdruk van Petrus’ knieën is nog steeds te bewonderen in de Santa Francesca Romana – zet deze kerk maar alvast op je lijstje voor je volgende bezoek aan Rome. En neem dan ook Roma Magica mee, voor een heel bijzondere, bij vlagen wonderlijke kijk op Rome!

Roma Magica is een uitgave van uitgeverij Conserve en onder andere verkrijgbaar via www.conserve.nl

2x per week Italiaanse inspiratie

Meld je aan voor de Ciao tutti nieuwsbrief - en ontvang de digitale editie van onze City Walk Klassiek Rome als cadeautje:

Ontdek de mooiste vakantieadressen in Italië

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *