Home » Boeken: Lezen over Italië » De Vaticaanse vergelding
Ga op pad met de Ciao tutti City Walks!

De Vaticaanse vergelding

‘Het is maar een gerucht,’ zei Luigi Albertini in een poging de oude man gerust te stellen. Maar het was nu te laat. Hij had het uitgesproken, het gerucht, en nu zat de uitgemergelde grijsaard met het dun geworden haar als een spookachtige mummie in zijn barokstoel. Hij tilde met moeite zijn rechterhand op om een afwerend gebaar te maken, alsof hij wilde aangeven dat het zo wel genoeg was. Zijn hand viel krachteloos terug op de armleuning. De diep in hun kassen liggende ogen staarden strak naar de muur. De oude man was bang.

Een paar verdwaalde regendruppels kletterden tegen de hoge ruiten van de pauselijke privévertrekken. De Sint-Pieter ontwaakte in de ochtendschemering. Niets zou meer zijn zoals het geweest was.

Luigi Albertini knielde naast de Heilige Vader neer en herhaalde dat het maar een gerucht was. Albertini was een goed uitziende man van net geen veertig, een door en door getrainde sportman en zeker geen gewone diplomaat van de Heilige Stoel. Hij stond, als nuntius belast met een speciale opdracht, onder rechtstreeks gezag van de paus. Hij was de nunzio apostolico con incarichi speciali, de geheim agent van de paus.

‘Ik dacht,’ sprak de oude man met hese stem, ‘dat ik deze zomer niet meer zou halen. De Heer zou mij voor die tijd tot zich roepen. Hij heeft het niet gedaan. Soms vraag ik me af of Hij mij niet is vergeten. Of ook God dingen vergeet. Maar nu valt alles op zijn plaats.’

De stem van de Heilige Vader begaf het. Hij hoestte, probeerde het slijm los te krijgen uit de aan elkaar vastgeplakte bronchiën. Een paar druppels speeksel liepen in slierten over zijn smalle lippen. Hij liet het begaan. Hij had zijn leven lang geprobeerd met roken te stoppen, maar het was hem nooit gelukt. Gebeden, een operatie aan zijn strottenhoofd, chemotherapie, niets had hem tot rede gebracht. En toch was er geen enkele foto waarop hij met een sigaret stond afgebeeld.

De beide mannen zwegen een poosje. Twee mussen kwamen op de vensterbank zitten en schudden de koude nattigheid uit hun verendek. Pas nu viel het de paus op dat de mussen vaak met zijn tweeën op zijn vensterbank landden en dat hijzelf alleen was gebleven in het leven. Een diepe melancholie maakte zich van hem meester.

‘Dan is het nu dus zover,’ fluisterde de Heilige Vader.
‘Het is werkelijk maar een gerucht, Uwe Heiligheid,’ herhaalde Luigi Albertini, ‘het is afkomstig van de mensen die elkaar in Rome in de Basilica di San Clemente ontmoeten.’ Hij stond op en deed een stap in de richting van het raam. Een veegmachine reed die ochtend lawaai makend over het Sint-Pietersplein en verjoeg de zwermen vogels.

Ineens begon de motor te knetteren en er kwam zwarte rook uit de uitlaat. De machine kwam tot stilstand. De man van de gemeentereiniging stapte uit en stak een sigaret op. In Italië raak je eraan gewend dat niets functioneert. Zwarte rook boven het Sint-Pietersplein, dacht Luigi Albertini. Hij geloofde niet in voortekenen. Later zou hij nog terugdenken aan de veegmachine, de zwermen vogels, de klokken die de vroegmis aankondigden, de afbrokkelende stopverf in het raamkozijn, het water dat zich aan de binnenkant van het raam verzamelde op het randje en langs het behang op het vloerkleed eronder druppelde.

Hij zou zich herinneren dat de paus daar zat, met open mond, onbeweeglijk en met een sombere blik in de ogen, alsof hij door een duivelse zinsbegoocheling was bevangen, alsof hij een enorme vloedgolf op zich af zag komen, gigantische golven die zich torenhoog zouden verheffen en hem voor altijd zouden verzwelgen. De paus was bang.’

Om de vrede tussen de religies te waarborgen gaat de paus in op een geheime goudhandel met de islamitische wereld. Wanneer dit gerucht in het Vaticaan begint rond te zingen, komen duistere tegenkrachten in actie. Met alle middelen probeert de pauselijke nuntius, kardinaal Albertini, het leven van de Heilige Vader te beschermen. Maar het goud van het Vaticaan is van oudsher in handen van de maffia, die niet bepaald zachtzinnig is als het om het verdedigen van zijn macht gaat. En Albertini heeft er nog geen idee van dat hij hard op weg is een eeuwenoud geheim te onthullen dat het geloof op zijn grondvesten zal doen trillen.

Benieuwd naar dit geheim? Lees dan

De Vaticaanse vergelding
Claude Cueni
vertaald door Jos Valkengoed
ISBN 9789021438351
€ 19,95
uitgeverij Q

2x per week Italiaanse inspiratie

Meld je aan voor de Ciao tutti nieuwsbrief - en ontvang de digitale editie van onze City Walk Klassiek Rome als cadeautje:

Ontdek de mooiste vakantieadressen in Italië

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *